ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΑΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΑΝΤΩΝ

    Οι ζάντες αλουμινίου στραβώνουν από τις λακούβες που όλοι συνταντάμε στον δρόμο και από τα πεζοδρόμια που ίσως κάποιοι από εμάς ανεβαίνουν.


    Οι κατεστραμένες ζάντες μετά από ειδική επεξεργασία επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, όπως όταν ήταν καινούργιες.


    Αναλαμβάνουμε επιπλέον και ραγισμένες ζάντες, όπου με ειδική επεξεργασία γίνεται επισκευή και επιδιορθωση της ρωγμής που τυχόν έχει η ζάντα.

    *Οι τιμές για τις παραπάνω υπηρεσίες καθορίζονται κατά περίπτωση.

    Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.