ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Τι είναι η «ευθυγράμμιση» ;
Με τον όρο ευθυγράμμιση, εννοούμε τον έλεγχο αλλά και την ρύθμιση του συστήματος διεύθυνσης του αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο  διασφαλίζεται  η ευθεία  πορεία του οχήματος , χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις.
 
Γιατί είναι  απαραίτητη η ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου;
Ο έλεγχος αλλά και η ρύθμιση της ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου , πρέπει να πραγματοποιείται για να εξασφαλίσουμε ότι και τα τέσσερα ελαστικά του αυτοκινήτου έχουν σωστή, ευθεία επαφή με τον δρόμο  και δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις. Με την ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου,   αποτρέπονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα απότομα φρεναρίσματα, η οδήγηση πραγματοποιείται με ασφάλεια,  και οι επιδόσεις του αυτοκινήτου είναι καλύτερες.  Τα ελαστικά του οχήματος δεν φθείρονται τόσο γρήγορα και διατηρείται  η ευστάθεια στην οδήγηση. Εξίσου σημαντικό είναι ότι  η ευθυγράμμιση συντελεί  και στην εξοικονόμηση καυσίμου.
 
 Ποιοι λόγοι συντελούν στην απορρύθμιση της ευθυγράμμισης;
Η ευθυγράμμιση μπορεί να απορρυθμιστεί αν κατά την διάρκεια της οδήγησης υπάρξει απότομη πτώση σε λακκούβα ή αν παρκάρουμε γρήγορα, νευρικά και απότομα χτυπώντας τα ελαστικά μας σε κάποιο εμπόδιο ( πχ. Πεζοδρόμιο). Γενικά λοιπόν, το κακό οδόστρωμα αλλά και ο τρόπος οδήγησης είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους κάθε οδηγός,  πρέπει να ελέγχει και να ρυθμίζει την ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του!
 
 Κάθε πότε πρέπει να γίνετε  ευθυγράμμιση στο αυτοκίνητό μας;
Ο χρόνος κατά τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγχος αλλά και η ρύθμιση της ευθυγράμμισης,  εξαρτάται από την χρήση του οχήματος . Δεν  μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε προγραμματισμένη ρύθμιση. Ωστόσο συνιστούμε τον   έλεγχο σε συνεργείο αυτοκινήτων  ή βουλκανιζατέρ,  σε περίπτωση που πέσεις σε λακκούβα ή έχεις προσκρούσει βίαια σε πεζοδρόμιο.  Προληπτικά προτείνουμε να πραγματοποιείς  έναν έλεγχο της ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου σου, πριν από κάθε μακρινό σου ταξίδι!
 
 Με ποιο τρόπο γίνεται  ο έλεγχος,  αλλά και η ρύθμιση της ευθυγράμμισης;
Για να ελεγχθεί αν είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση, το αυτοκίνητο περνά από  συγκλισιόμετρο.  Στην συνέχεια παρατηρείται αν υπάρχει σύγκλιση ή απόκλιση του αυτοκινήτου  από την ευθεία έτσι  γνωρίζουμε αν το όχημα πρέπει να ευθυγραμμιστεί.  Για την ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου χρησιμοποιείται ανυψωτικό (μπαίνει το αυτοκίνητο σε ράμπα) και με τα νέα τεχνολογικά μέσα – δηλαδή με ακτίνες λέιζερ- καθορίζεται  το μέγεθος της σύγκλισης και της απόκλισης.  Στη συνέχεια πραγματοποιούνται  όλες οι  απαραίτητες εργασίες για την ρύθμιση της ευθυγράμμισης.
 
 Πόσος χρόνος χρειάζεται για τον έλεγχο αλλά και την ρύθμιση της ευθυγράμμισης;
Ο έλεγχος αλλά και η ρύθμιση της ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου έχουν διάρκεια 30 – 60 λεπτά. Ο χρόνος εξαρτάται από τις ανάγκες αλλά και από το μέγεθος του αυτοκινήτου.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.